Wahrsmannshof

De Wahrsmannshof in Rees in de Kreis Kleve is een centrum voor buitenschoolse natuur- en milieueducatie. Leerlingen en deelnemers aan cursussen kunnen deelnemen aan een educatief aanbod dat gericht is op zowel regionale als mondiale thema’s. Deze activiteiten staan in het teken van gedragsverandering die gericht is op een duurzame samenleving. Daarnaast biedt de Wahrsmannshof nascholing en netwerkbijeenkomsten voor intermediairen en beleidsmakers op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Belangrijk is daarbij dat iedereen aan activiteiten deel kan nemen waarmee het centrum een bijdrage wil leveren aan een inclusieve samenleving.

De Wahrsmannshof is omringd door water. Dat vindt men ook terug in het educatieve aanbod. Bezoekers kunnen met schepnetjes dieren vangen en bestuderen, wateronderzoek doen of nemen deel aan de programma’s ‘Virtueel Water’ en ‘Water als bron’. De Wahrsmannshof beschikt daarvoor over een goed uitgeruste cursusruimte, een natuurlijk aangelegde buitenruimte met een grote onderzoeksvijver en een onderzoeksboot, dit alles om bezoekers en deelnemers een echte natuurbeleving te kunnen bieden.