Het Dijkmagazijn Beuningen

Het Dijkmagazijn lokt iedereen naar buiten, jong en oud.

Het Dijkmagazijn Beuningen ligt 5 kilometer westelijk van Nijmegen ín de Waaldijk in een historische opslagplaats voor materialen voor beheer van de dijken. Het centrum is een ‘poort’ naar Het Land van Maas en Waal. Het kleine centrum is erg actief: naast struintochten en excursies, ook activiteiten op gebied van beweging, gezondheid en cultuur.

Het relatief onbekende Land van Maas en Waal westelijk van Nijmegen is kleinschalig. De ruige uiterwaarden zijn smal. De Waal is zichtbaar vanaf de dijk! Het binnendijkse gebied is een lappendeken van boomgaarden, weilanden, waterplassen en kleinschalige bebouwing. En een kasteel! Klompenpaden en andere routes maken het een ideaal wandelgebied. Fietsen over de dijk is een feest. Pontjes en bruggen verbinden de twee oevers.