De Thornsche Molen

Cultureel en educatief

Historische molen met restaurant en informatiecentrum. Het centrum is in opbouw en zal zich richten op molenhistorie in het algemeen en de Thornsche molen in het bijzonder. Verder op de oorlogsgeschiedenis in de (grensoverschrijdende) regio. Dit alles in zowel woord als beeld.

Het informatiecentrum is onderdeel van een prachtig restaurant wat zich samen met de molen in het nationale landschap de Ooijpolder bevind. Het ligt op een knooppunt van fietsroutes en is tevens een TOP (toeristische overstap locatie). Er komt een wandel/panelen route die oorlog- en streekgeschiedenis aanschouwelijk maken. Het hoogtepunt daarvan zal een kunstwerk (beeldengroep) van de Kleefse kunstenaar Anne Thoss worden. Binnen in het informatiecentrum en middels een QR code is meer informatie over de panelen in te zien.