De Bastei

De Bastei is het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie dat op 19 mei 2018 is geopend. Dit bijzondere centrum aan de Nijmeegse Waalkade vormt een poort tussen de oudste stad van ons land en het prachtige rivierenlandschap van de Gelderse Poort. De Bastei vertelt het verhaal van de rivier, vanaf de vorming van het Nijmeegse stuwwallenlandschap tot de realisatie van de ‘Spiegelwaal’, de nieuwe nevengeul die in 2016 werd opgeleverd.

Tijdens de realisatie van De Bastei zijn een groot aantal archeologische vondsten gedaan die in het bouwplan zijn verwerkt. De Bastei behoort daarmee tot een van de belangrijkste archeologische hotspots van Nederland. Bezoekers beleven er de vorming van het landschap en ruim 2000 jaar stadsgeschiedenis.